Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   google   
Google


   บทความ   
เคล็ดลับบริหารการตลาดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (1) บทความพิเศษ (1)
การฝึกอบรมในฝัน (1) ความสุข...อยู่แค่เอื้อม (1)
เคล็ดลับในการทำงานให้เสร็จทันเวลาในแต่ละวัน (1) ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีบทบาทต่อการปฏิรูปองค์กรยุคใหม่อย่างไร (1)
ทำอย่างไรให้ลูกน้องเชื้อฟัง (1) บทความการตลาด (3)
บทความทั่วไป (1) บริหารงานแบบเรียบง่ายสบายใจ (1)
สมรรถนะของจิต (1) สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนทำงาน (1)
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงานได้อย่างไร (1) สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำ (1)
สำรวจกลยุทธ์ภาคธุรกิจงัดกระบวนการท่าฝ่าวิกฤตน้ำมัน (1) องค์กรเป็นเลิศคุณภาพต้องดีขึ้นและต้นทุนต้องต่ำลง (1)
อุปสรรคต่อความสำเร็จ (1) ๙ คำสอนของพ่อ (1)


CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

Bangkok 10170 .

        Phone :  02-888-3595

Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

Fax: 0-2888-3595

Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


1482115 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack