Next Step Training Center


  แบบสำรวจ           
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

  เข้าระบบ           
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  google           
Google


  บทความ: สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำ           
 • สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำ

    สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำ

                 สวัสดีค่ะ  ปลายเดือนกรกฎาคมมีข่าวเกี่ยวกับผู้นำทางรัฐบาล  ข่าวเขาพระวิหาร อีกข่าวที่ต้องติดตามในการทำงานของรัฐบาลที่มีนโยบายออกมามากมาย ทำให้คนไทยต้องติดตามความคืบหน้าของข่าว นอกจากนี้ในธุรกิจยังขาดความเชื่อมั่นในการขยับขยายและการลงทุนจากภาวะกดดันที่เกิดขึ้น ทั้งการเมือง   เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลพวงจากราคาน้ำมันกระทบทั้งระบบและเป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาวะ เงินเฟ้อ ต้นทุนการผลิตที่สูง นำมาซึ่งค่าครองชีพที่สูงตามไปด้วย หากผู้นำไม่ระมัดระวังในสถานการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการบริหารในภาวะเช่นนี้  Next Step Training Center จึงขอนำเสนอบทความที่สอดคล้องกับภาวะที่พึ่งระวัง จากสาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำ 10 ประการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้นำทุกระดับพึ่งระวัง และสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ดีในภาวะเช่นนี้  โดยรอบนี้ขออ้างอิงจากหนังสือที่น่าสนใจ  “ขอสู่ต่อไปไม่ยอมแพ้” แปลเรียบเรียงโดย กัญจรส แก้วทิพย์ พร้อมเสนอแง่คิดที่น่าสนใจไปพร้อมกับท่าน เพื่อพิจารณาทบทวนและประยุกต์ใช้ มาเริ่มกันที่หัวเรื่องนี้ดีกว่า

  สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำ 

  1.             ไม่มีความสามารถในการวางรูปงานปลีกย่อย งานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนั้น แท้ที่จริงแล้วคือฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญต่อเครื่องจักรใหญ่ ๆ ทุกชิ้น ฉะนั้นผู้นำที่ดีจะต้องมีความสามารในการวางรูปงาน และมีความรอบรู้ในเรื่องปลีกย่อยทั้งหลาย ผู้นำที่ดี จะต้องไม่ใช่บุคคลประเภทที่ “ ไม่มีเวลา” พอที่จะดูแลงานแม้ในเรื่องเล็กน้อย เพราะมันอาจจะหมายถึงผลร้ายที่อาจจะอุบัติขึ้นก็ได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นประเภทที่ “ไม่มีเวลา” อยู่เสมอ ก็เท่ากับเขายอมรับว่าตัวเอง “ ไม่มีสมรรถภาพ” ในการบริหารงานด้วยสำหรับเรื่องนี้ดิฉันขอเสนอเพิ่มเติมว่า ควรนิ่ง ๆ และจัดระเบียบตัวเองเพื่อมองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเหมือนปรัชญาจีนที่กล่าวไว้ว่า ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ท่านต้องเหนืองาน และควบคุมงานต่างๆ ได้ด้วย บางครั้งหากสิ่งต่างๆ เข้ามามากทั้งงานใหญ่งานปลีกย่อยทำให้ไม่ทัน ท่านควรทิ้งเวลาตรงนี้และมองหาจุดแตกต่างที่อาจนำมาสู่ความผิดพลาดและไม่ทัน เพื่อการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ  โดยสามารถจัดระเบียบเวลา และการสิ้นสุดของงานได้ (อารมณ์ของท่านต้องยอมนิ่งจริง และทำไปตามลำดับ อย่าพึ่งเอาเรื่องอารมณ์อื่นเข้ามามากมาย ทำให้จัดอารมณ์ไม่ได้ อาจทำงานจบลงไม่ได้)

  2.             ไม่เต็มใจที่จะทำงานต่ำ ๆ บุคคลที่เป็นผู้นำนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องลงมือทำงานต่ำ ๆ ด้วยตนเอง มิใช่รอเวลา หรือขอร้องให้ผู้อื่นช่วยทำให้ คติที่สำคัญของบุคคลที่จะเป็นผู้นำได้ในข้อนี้ก็คือ “ความยิ่งใหญ่เกิดจากการรับใช้บุคคลทุกคน”  งานต่ำอาจนำไปสู่การส่งคุณค่า พูดอย่างนี้มิใช่ให้ผู้นำทำงานนี้ทุกอย่างแทนลูกน้องนะคะ พิจารณาในเวลา และความเหมาะสมของท่าน ทั้งยังเป็นการช่วยให้ท่านฝึกอารมณ์ที่จะทำกับงานที่ใช้ความอดทนมาก ๆ นี้ด้วยเช่นกัน  และเห็นคุณค่าของงานทุกชิ้นที่จะนำเสนออย่างมีคุณค่าได้

  3.             หวังเพียงแต่จะได้รับเงินเดือนจากค่าความรู้ แทนที่จะหวังจากผลของสิ่งที่ตนใช้ความรู้ไปในทางปฏิบัติ ในโลกเรานี้ นายจ้างมิได้จ่ายค่าจ้างเพื่อ “ความรู้” ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เขาจ่ายเงินเดือนให้กับงานที่ทำเท่านั้น ข้อนี้ผู้นำหากต้องการความสำเร็จพึ่งรู้ค่าของประโยชน์ของตนที่จะสร้างต่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้น และหมายถึงการบริหารจัดการลูกน้องให้อยู่ในแนวคิดเดียวกันนี้ด้วย เพื่อให้งานของทีมงานออกมามีคุณค่ามากที่สุด

  4.             กลัวการแข่งขันจากผู้ตาม ผู้นำคนใดก็ตามที่ระแวงว่า ผู้ตามจะขึ้นมาแย่งตำแหน่ง ขอรับรองว่า ไม่ช้าก็เร็วจะต้องเป็นความจริงตามที่เขาระแวงไว้ ผู้นำคนใดก็ตาม ที่เต็มใจจะให้ความรู้แก่ผู้ตามด้วยความเต็มใจโดยหวังที่จะให้เขาเป็นผู้แทนของตนในวันข้างหน้า ย่อมหมายความว่าเขาได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองขึ้นมาแล้ว และจะได้รับความเคารพนับถือจากผู้ที่อยู่ในปกครองอย่างจริงใจ ผู้นำที่ดีนั้น อาจจะใช้ความรู้ของตนและ อำนาจจูงใจจากบุคลิกลักษณะ เพิ่มการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ตามได้ด้วย เป็นการสร้างทีมงานและการเติบโตที่เข้มแข็งขององค์กรต่อไป วัฒนธรรมเหล่านี้ควรมีการสืบต่อผู้นำควรจะต้องเป็นผู้สร้างให้สืบต่อในทุกระดับ พนักงานจะเรียนรู้จากธรรมชาติของงานและมีผลต่อการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องเป็นลำดับ  

  5.             ขาดความคิดฝัน คนเรานั้น เมื่อขาดความคิดฝันเสียแล้ว ก็ไม่อาจจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้เพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะเผชิญกับเหตุร้าย หรือเหตุคับขันต่าง ๆ และขาดความคิดที่จะสร้างแผนเพื่อที่จะนำผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความฝันจึงเปรียบเสมือนแรงจูงใจที่จะให้ผู้บริหารวาดฝันผลของความสำเร็จ เมื่อถึงเส้นทางสิ้นสุด ความภูมิใจจะถูกสะสมเป็นการเติบโตของท่าน หน่วยงานและองค์กร หากฝันที่ดีกับบุคคลอื่นในธุรกิจกับ 

  6.             เป็นคนเห็นแก่ตัว ผู้นำคนใดก็ตามที่ถือสิทธิ์ เอาความดีความชอบในงานของผู้ตามมาเป็นของตัวเองนั้น ย่อมสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ผู้นำหลายท่านมองข้ามและมักเอาความดีเป็นของตนคนเดียว ข้อนี้ผู้นำพึ่งระวัง หากลูกน้องทราบบ่อย ๆ เขาอาจไม่ทุ่มเทให้กับท่าน หรืองานต่อไป หรืออาจเอาใจออกห่างถ้าเขามีหนทาง  ท่านควรแสดงถึงความใจกว้าง เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกิดความภูมิใจในการพัฒนางานที่ดีต่อไป เพราะความดีของใครคนหนึ่งในทีม ทั้งฝ่ายก็พลอยได้รับอานิสงฆ์ไปด้วยเช่นกัน ในฐานะท่านเป็นผู้นำผลงานโดยภาพรวมเกิดกับท่านและฝ่ายนี้ก็ย่อมเป็นผลงานที่เกิดโดยรวมอยู่แล้ว

                    ดังนั้นผู้นำที่แท้จริง จะไม่ถือสิทธิ์ในเรื่องนี้เลย และกลับจะพอใจที่ได้เห็นลูกน้องมีความดีความชอบ หลักจิตวิทยากล่าวไว้ว่า คนส่วนมากนั้นจะเกิดกำลังใจในการทำงานอย่างล้มเหลือ เมื่อได้รับคำยกย่องชมเชย ยิ่งเสียกว่าการทำงานเพียงเพื่อเงิน

  7.             มึนเมา ความมึนเมานั้น เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่ผู้นำที่ดีประพฤติ เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรแก่ความเคารพของผู้ตาม มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนที่ขาดความควบคุมตัวเอง หมดความอดทน และอารมณ์แปรปรวน หากท่านแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมบ่อย ๆ ขีดความอดทนของคนรอบข้างและรวมไปถึงคนใกล้ตัวอาจถึงจุดแตกของปรอท ท่านจึงควรระวัง ผู้นำที่ดีจึงมักใจเย็นรอบคอบ และไม่ทำอะไรไม่ดีจนคนขาดความเคารพ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานโดยรวม 

  8.             ขาดความสุจริตใจ เราน่าจะกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดในคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้นำเพราะผู้นำที่ขาดความสุจริตต่อหน้าที่ซึ่งตนได้รับการมอบหมายมา ต่อคณะบุคคลที่ร่วมทำงานอยู่ด้วยกันต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ย่อมจะเป็นผู้นำอยู่ได้ไม่นาน ความไม่สุจริตของคนเรานั้นไม่อาจเทียบคุณค่าได้แม้กับฝุ่นละอองเป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามของคนทั่วไป และการขาดความสุจริต คือ สาเหตุใหญ่แห่งความล้มเหลว เรายังไม่เคยเห็นใครที่ทุจริตแล้วไปได้ตลอดรอดฝั่ง ในที่สุดความจริงก็คือความจริง เวลาจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เท่านั้น  หากท่านเป็นผู้นที่สุจริตองค์กรและหน่วยงานของท่านก็พลอยจะสร้างความจริงใจที่มีต่อกันไปด้วย รวมถึงความสุจริตใจที่มีต่อ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน หรือผู้อยู่แวดล้อมองค์กรท่าน

  9.             บ้าอำนาจ ผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน มิใช่ค่อยแต่จะสร้างความหวาดหวั่นในจิตใจของลูกน้อง ด้วยการกล่าวเน้นถึงแต่อำนาจ ในความเป็นผู้นำของตน  การเป็นผู้นำที่แท้จริง ไม่จำเป็นจะต้องใส่อำนาจลงในวาจาเพียงแสดงออกด้วยการกระทำ มีทั้งความเห็นอกเห็นใจ มีความเข้าใจมีความยุติธรรม  รู้จักงานในหน้าที่ของตน และอื่น ๆ ก็สร้างเสริมบารมีความเป็นผู้นำได้แล้ว ลองวัดผลจากตัวท่านตั้งแต่วันนี้ซิคะ

  10.        บ้าตำแหน่ง ผู้นำที่ดี ไม่จำเป็นจะต้องมี “ตำแหน่ง” เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ตามให้ความเคารพนับถือเสมอไป ผู้นำที่เอ่ยถึงแต่ตำแหน่งของตนอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าเขารู้จักแต่สิ่งนั้น มิได้รู้จักในสิ่งอื่น ๆ อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย  ประตูห้องของบุคคลที่เป็นผู้นำ จะต้องเปิดกว้างอยู่เสมอ ไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีรีตองมากมาย อันเป็นเครื่องแสดงถึงความยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลา

                     ในเดือนนี้เราทราบถึงสาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำ   หวังว่าผู้นำทุกระดับจะกลับมาทบทวน กาลเวลามีไว้ให้พิสูจน์ หากย้อนเวลาไม่ได้ แต่เริ่มต้นใหม่ที่ยังมีเวลาเหลือได้   Next Step Training Center ขอเป็นกำลังใจให้ผู้นำทุกระดับ  เดือนหน้าจะขอเสนอในเรื่องของคุณลักษณะผู้นำที่ดีในองค์กร สำหรับเดือนนี้ต้องลาก่อนค่ะ   ขอบคุณและสวัสดีค่ะ   

   

  ฝ่ายวิชาการสัมพันธ์ 

  Next Step Training Center  


 • CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

  Bangkok 10170 .

          Phone :  02-888-3595

  Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

  Fax: 0-2888-3595

  Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


  1382100 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack