Next Step Training Center


  แบบสำรวจ           
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

  เข้าระบบ           
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  google           
Google


  บทความ: สำรวจกลยุทธ์ภาคธุรกิจงัดกระบวนการท่าฝ่าวิกฤตน้ำมัน           
 • สำรวจกลยุทธ์ภาคธุรกิจ งัดกระบวนท่าฝ่าวิกฤตน้ำมัน

        

           สำรวจกลยุทธ์ภาคธุรกิจ งัดกระบวนท่าฝ่าวิกฤตน้ำมัน

         

          สวัดดีค่ะ เดือนนี้เสนอบทความก็ต้องขอให้เข้ากับกระแสนำมันแพ้กันหน่อยนะค่ะ จึงขอสอนเรื่อง  สำรวจกลยุทธ์ภาคธุรกิจ งัดกระบวนท่าฝ่าวิกฤตน้ำมัน  

  จากรายงานมติชนรายวัน ปีที่ 27 ฉบับที่ 9679

   

         สิ่งที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้คือต้นทุนทั้งวัตถุดิบและ

  ค่าขนส่งปรับเพิ่มขึ้นจากวิกฤตการณ์นำมันมีสินค้าหลายหลายประเภทอาศัยข้ออ้าง

  เรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจนอั้นไม่ไหวปรับเพิ่มราคาไปแล้ว อาทิ พลาสติก , บรรจุภัณฑ์

  ที่ใช้ปิโตรเคมีเป็นส่วนผสมหลัก , กระป๋องเหล็ก , นมผงสำหรับเลี้ยงเด็กทารก ใครก็

  บอกว่าธุรกิจยุคนี้แข่งขันกันสูง  และตลาดเป็นของผุ้บริโภคไม่ใช่ผุ้ผลิตเหมือนเมื่อ

  10  หรือ 20 ปีก่อนหน้านี้เมื่อเจอเงื่อนไขโหดหินอย่างนั้น การจะปรับเห็นเพิ่มราคา

  สินค้าจึงไม่ใช่ทางออก!!!

   

          ทางเดียวที่จะให้ธุรกิจอย่รอดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงในภาวะที่

  ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และการปล่อยลอยตัวนำมันดีเซลในช่วง

  เดือนมีนาคมหรือเมษายนในปีหน้าคือ การปรับตัว ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเสีย

  ใหม่และนี่คือหลากหลายกลยุทธ์ในการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อรับวิกฤตน้ำมัน

  แพง !!! ผู้ผลิตสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคชั้นนำประเภทสบู่ , ยาสีฟัน , แป้ง ,

   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผิวกายอย่างบริษัทยูนิลีเวอร์ , บริษัทในกล่มสหพัฒนพิบูล,

  บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีพ, บริษัทในเครือโอสถาสภา เลือกที่จะปรับลดโปรโมชั่น

  ส่งเสริมการขายที่เคยให้กับผู้แทนจำหน่าย , ยี่ปั๊ว , ซาปั๊ว ลง...แทนการปรับเพิ่ม

  ราคาสินค้า ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ซัพพลายเออร์เหล่านี้เคยให้โปรโมชั่นส่วนลด

  ส่งเสริ มการขายกับเอเยนต์หรือยี่ปั่วอยู่ที่ 8% ลดเหลือ 3- 5% เป็นต้น เมื่อยี่ปั๊วโดน

  หั่นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากซัพพลายเออร์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นลำดับขั้น

  ต่อไปคือ ส่วนที่ยี่ปั๊วเคยให้กับร้านค้าปลีกหรือซาปั้วก็ถูกลดลงด้วยเรียกได้ว่าหั่นต่อกัน

  ไปเป็นทอด ๆ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้ประกอบการค้าส่งหรือยี่ปั้ว เห็นว่า

  การปรับลดรายการส่งเสริมการขายก็คือการขึ้นราคาสินค้าทางอ้อมดี ๆ นี่เองและ

  นอกเหนือจากเล่นกันตรงด้วยการหั่นส่วนลดดังว่า แนวทางการประหยัดต้นทุนจาก

  ปัญหาพลังงานก็ยังมีแนวทางการปรับตัวโดยการหาพลังงานอย่างอื่นมาแทน โดยใช้

  ทรัพยากรที่เหลือใช้ของบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        

      

   

  อาทิ แนวทางประหยัดพลังงานของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์!!! นายสารสิน วีรพล

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด หรือซีพี บอกถึงแนงทางในการประหยัดพลังงานของบริษัทในเครือซีพีไว้ 4 แนวทางหลัก คือ

   

  1. ปรับเปลี่ยนกระบวนเก็บรักษาอาหารจากเดิมใช้กระบวน

  การแช่แข็ง(FROZEN) ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก

  เปลี่ยนเป็นแช่เย็นแทน เพราะประหยัดพลังงานมากกว่า

  สารสินบอกว่า แนวทางนี้นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงาน

  แล้วยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย

   แม้จะต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีก็ตาม 

  2. ใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้มูลสัตว์ประเภทหมู,

  ไก่ ทรัพยากรที่เหลือใช้ของบริษัทมาแปลงเป็นไบโอก๊าซ

  หรือไม่ก็วัตถุดิบที่เหลือใช้ประเภทข้าวโพดมาทำเป็น

  ก๊าซโซฮอลล์ 

  3. สร้างแรงจูงใจให้กับโรงงานของเครือซีพี เพื่อเพิ่ม

  ประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงาน 

  เช่น นำเงินที่ประหยัดได้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน

   จากเดิมต้องหาแหล่งเงินกู้จากที่อื่น 

  4. ศึกษาต้นทุนด้านพลังงานว่าคิดเป็นสัดส่วนแค่ไหนเมื่อ

  เทียบกับต้นทุนรวมของบริษัทสารสิน

   บอกว่าเมื่อทำได้ 4 ข้อแล้ว จะมีอีกข้อตามมาเป็นข้อที่ 5.คือ

  ทำให้บริษัทมีภาพพจน์เรื่องการดำเนินที่ดี และผลสืบเนื่องที่จะ

  ตามมาคือมูลค่าหุ้นของซีพีที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ประกาศลดงบฯ

  ส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นลง!!! ที่ประกาศออกมาชัดเจน

  แล้วคือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ด เจ้าของของปาร์ตี้, โดโซะ

  ประกาศตัดงบฯโฆษณาและส่งเสริมการขายลง 3% ใน

  ต้นปีหน้าไม่เพียงแต่ปรับลดลงส่งเสริมการขายลงเท่านั้น

  ทางบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ด ยังได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ

  ลอจิสติกส์หรือขนส่งใหม่ด้วย  ...สิ่งที่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ด

  จะทำในปีหน้าคือ จัดระบบการขนส่งใหม่เพื่อให้สินค้าที่จะ

  ขนส่งต่อเที่ยวมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหากดูโครงสร้างต้นทุน

  การดำเนินงานของบริษัทโดยรวมแล้วมี 2 เรื่องหลักที่จะถูก

  พูดถึงเป็นอันดับแรกคือ ต้นทุนเรื่องค่าขนส่งและต้นทุนใน

  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบฯโฆษณาและส่งเสริมการขายโดย

  ภาพรวมแล้วบริษัทส่วนใหญ่เลือกที่จะปรับลดต้นทุนในเรื่อง

  ค่าขนส่งลงมากกว่าที่จะไปตัดงบฯโฆษณาและโปรโมชั่น

  ส่งเสริมการขายนั่นเพราะเมื่อคิดคำนวณต้นทุนโดยรวมแล้ว

  พบว่างบฯที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งสินค้ามีสัดส่วนอยู่ที่ 30-35%

   ขณะที่งบฯโฆษณาและส่งเสริมการขายจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 5-10%

   ของยอดขายรวมบริษัทแต่สัดส่วนที่ว่าต้องอยู่บนเงื่อนไข

  สำคัญคือ น้ำมันดีเซลซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของค่าขนส่งยังอยู่

  ที่ราคา 14.59 บาทต่อลิตรและนี่เองจึงเป็นคำตอบของ

  คำถามว่า ทำไมผู้ประกอบการจึงมีความวิตกกังวลถึง

  สถานการณ์ภาพรวมรายได้ของบริษัทในปีหน้ามากกว่า

  ในปีนี้ หากน้ำมันดีเซลยังคงยืนอยู่ที่ราคา 14.59 บาท

  ต่อลิตร ซัพพลายเออร์สินค้าอุปโภคบริโภคยังคงพอ

  ประคับประคองไปได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการบางกลุ่มที่เจอ

  วิกฤตสองด้านที่หนักหน่วงสุดก็เห็นจะเป็นผู้ประกอบการ

  ในกลุ่มปลากระป๋อง ซึ่งนอกจากจะเผชิญกับต้นทุนบรรจุภัณฑ์

  ประเภทกระป๋อง ปรับเพิ่มขึ้นจากผลพวงราคาเหล็กในตลาด

  โลกแล้ว ยังต้องเผชิญกับเรื่องวัตถุดิบหลักประเภทปลา

  ขาดแคลน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น

  มาอีกต่อหนึ่ง

                สลิล โตทับเที่ยง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) เจ้าของปลากระป๋องปุ้มปุ้ย-ปลายิ้ม กล่าวว่า ทางบริษัทได้เตรียมการรองรับด้วยการหันไปมุ่งเน้นการทำตลาดสินค้าประเภทแกงเขียวหวานไก่, ปลาราดพริก ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มและมีกำไรมากกว่าสินค้าในกลุ่มปลากระป๋องปุ้มปุ้ย-ปลายิ้มประมาณ 10% สลิลบอกว่า เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจต้องเจอกับภาวะวัตถุดิบขาดแคลน แต่ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่ต้องประสบปัญหายาวนานขนาดนี้ ทางออกของเขาคือ หาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนแหล่งวัตถุดิบในประเทศเขาบอกว่า บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลต้องหาแนวทางในการลดต้นทุนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อไม่ให้ต้องปรับเพิ่มราคาสินค้า เพราะหากปรับเพิ่มราคาสินค้าผู้บริโภคจะหันไปบริโภคสินค้าอื่นที่มีราคาถูกกว่า เพราะปลากระป๋องเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ยังมีบางธุรกิจที่เลือกแนวทางการประหยัดด้วยการปิดแอร์บางตัว เช่น โรงหนังดูเหมือนว่าแนวทางนี้จะกระทบกับความรู้สึกของคอหนังโรงพันธุ์แท้ไม่น้อย จ่ายค่าตั๋วดูหนังแพงแสนแพงแล้วยังต้องมาเจอภาวะร้อนอบอ้าวกับการที่แอร์ไม่เย็นฉ่ำหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารลดรายการเมนูบางรายการซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบที่ราคาสูงลง

   

  ยกตัวอย่างเช่น ร้านขายอาหารประเภทสเต๊กซึ่งมีเมนูประเภทสลัดให้

  บริการฟรี จากเดิมที่มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลายได้ลด

  วาไรตี้ของเมนูลงหรือลดส่วนผสมบางรายการของสลัดบาร์ลงธุรกิจ

  ประเภทห้างสรรพสินค้า, ดิสเคานต์สโตร์, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวก

  ซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เลือกแนวทางประหยัดไฟโดยใช้หลอดตะเกียบ

  หลอดผอมมีด้านของธุรกิจที่ต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาสถานะ

  แล้ว ยังมีธุรกิจหนึ่งที่มียอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นนั่น

  คือธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป!!! 

                 ผู้บริหารของบริษัทสหพัฒนพิบูลและไทยเพรซิเด้นท์

  ออกมาบอกว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จ

  รูปปรับตัวเพิ่มอย่างโดดเด่นยอดขายของธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่

  ปรับตัวดีขึ้นนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นอะไรหลายอย่างอย่าลืมว่า

  บะหมี่คือดัชนีในการชี้ความเป็นไปของเศรษฐกิจอีกดัชนีหนึ่งแต่

  จะมีความผกผันกับเศรษฐกิจ โดยหากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นยอดขาย

  บะหมี่ก็จะลดลงในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ไม่ดี

  ยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

  น่าจะเป็นธุรกิจเดียวที่ไม่ต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์มากนักต่างจาก

  ผู้ประกอบธุรกิจอื่นต้องดิ้นรนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ 


 • CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

  Bangkok 10170 .

          Phone :  02-888-3595

  Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

  Fax: 0-2888-3595

  Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


  1382101 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack