Next Step Training Center


  แบบสำรวจ           
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

  เข้าระบบ           
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  google           
Google


  บทความ: สมรรถนะของจิต           
 • สมรรถนะของจิต
                สมรรถนะของจิต 

              สวัสดีค่ะ  เดือนนี้เป็นเดือนของพุทธศาสนา และเป็นเดือนของความรัก จริงๆ แล้วหากผู้ที่ได้ศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนาจะทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีความรักความเมตตาให้กับทุกชีวิตบนโลกนี้ โดยท่านได้ชี้ให้เห็นถึงหนทางแห่งความพ้นทุกข์  และสิ่งเริ่มต้นของการศึกษาเรื่อง   ความทุกข์เราควรต้องรู้ถึงคำว่า  “จิต”   ในเดือนนี้จึงขอยกบทความของ คุณสานขวัญ กาญจนา  ในเรื่องสมรรถนะของจิต มาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติม

  คำว่าจิตกับใจ มีความหมายเหมือนกัน ในภาษาธรรมนิยมใช้คำว่าจิตแทนคำว่าใจ
  แต่ไปๆมาๆ เราก็มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาสมรรถนะของจิตได้อย่างไร??
  พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการพัฒนาจิตไว้ 2 วิธี  ด้วยกัน

  วิธีแรก คือการทำสมาธิ หรือ สมถกรรมฐาน หมายถึงการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจได้พักจาก     การคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของจิตที่คุ้นเคยอยู่ในวิถีชีวิต ทำให้จิตขาดความสงบสุข อ่อนล้าไม่มีพลัง หรือที่ผู้เขียนเองก็เคยรู้สึกบ่อยๆ และมักเรียกอาการนี้ว่า  อาการจิตตก นั่นเอง และนอกจากนั้นยังเป็นช่องทางให้กิเลศตัณหาเข้าไปสะสมหมักหมมอยู่ในจิตใจ วิธีทำสมาธิมีมากมายหลายวิธี แต่ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยพุทธองค์ก็คือ     การให้จิตมีสติรู้อยู่กับลมหายใจ เข้า-ออก หรือที่ดัดแปลงปฏิบัติกันในปัจจุบันที่เรียกว่า พุท-โธ

  วิธีที่สอง คือการทำ วิปัสสนา หรือ วิปัสนากรรมฐาน หมายถึงการฝึกจิตใจให้เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตามกฏของธรรมชาติ คือความเป็น อนิจจัง  (ไม่เที่ยง)  ทุกขัง (ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้) อนัตตา(ความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง บังคับไม่ได้ดังปราถนา)เพื่อให้จิตถอดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดที่เห็นว่าชีวิตนี้เป็นตัวกู และสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็น ของกู อันเป็นเหตุที่นำทุกข์มาให้ และเป็นขุมกำลังให้ฝ่ายกิเลสตัณหามีกำลังเข้มแข็งในจิตใจ

                สมถะ-วิปัสสนา จะทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มสมรรถนะของจิตชำระฝ่ายอกุศลอันเกิดจากกิเลสตัณหาที่หมักหมมอยู่ในจิตให้จางลงขณะเดียวกันก็เพิ่มกำลังของฝ่ายกุศลในจิตให้เข้มแข็งขึ้นช่วยให้เอาชนะความชั่ว มั่นคงต่อความดีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะชำระจิตให้ผ่องใสพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง  แต่ถ้าหากยังฝึกไปไม่ถึงดังวิธีข้างต้นนั้นแล้วขอให้รู้เท่าทันความทุกข์ก็พอเป็นหนทางที่พอจะเอาตัวรอดได้

  ยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆเช่น ในวันหนึ่งๆ เราต้องพบผู้คนที่หลากหลาย การพูดคุย หรือสนทนากันก็อาจทำให้เราเกิดอาการจิตตกได้เหมือนกัน ด้วยว่า อาจจะมาจากน้ำเสียง ท่าทาง รวมถึงสายตาของคู่สนทนาที่ทำให้ตัวเราเองเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้   ดังนั้นถ้าเราพอจะจับจิตของตัวเองได้ครั้งต่อไป  ก็ต้อง หาวิธีหรือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยด้วย เพราะรู้แล้วเป็นแน่แท้ว่า ถ้าคุยด้วยแล้ว จะเกิดทุกข์รออยู่ข้างหน้าเพราะอย่างนี้เองเราถึงเรียกว่า  ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราอย่าวิ่งเข้าหาทุกข์นี่ก็เป็น  หลักคิดง่ายๆ  ที่ผู้เขียนเองก็พยายามฝึกอยู่เลยอยากให้ทุกคนไม่ตั้งอยู่บนความประมาท เพราะชีวิตในโลกของความเป็นจริงแล้วมีทุกข์ภัยอยู่รอบด้านถ้าเรารู้วิธีเห็นทุกข์แล้ว อย่าพาตัวเองเข้าหาทุกข์เพราะในที่สุดเราจะที่ ทุกข์แบบไม่มีที่สิ้นสุด

                       


 • CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

  Bangkok 10170 .

          Phone :  02-888-3595

  Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

  Fax: 0-2888-3595

  Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


  1382103 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack