Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ท่านสนใจอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรใดมากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเชียน
ภาษาต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก
คอมพิวเตอร์กับการทำงาน
ทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง
อื่น ๆ แล้วแต่ช่วงเวลา

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   ปฏิทินกิจกรรม   
มิถุนายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   google   
Google


หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

        ด้านการบริหารจัดการ- วางแผนกลยุทธ์

                # ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง

                # การเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน

                # การพัฒนาผู้บริหารยุคปัจจุบัน

                # การเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

                # เทคนิคการสอนงาน สำหรับหัวหน้างาน

                # การวางแผนงบประมาณสำหรับองค์กร  

                # กลยุทธ์การลดความขัดแย้ง            

                                   ฯลฯ

          ด้านการตลาด- งานขาย - งานบริการ

               # การตลาดสำหรับ นักบริหารยุคใหม่

               # นักการตลาดเชิงรุก

               # ครบเครื่องเรื่องงานขาย

               # ศิลปะการขาย

               # การสร้างคุณค่าเพื่อลูกค้าและความพึงพอใจ

               # ศิลปะการติดต่อ ต้อนรับ และให้บริการที่เป็นเลิศ

          ด้านการเงิน - การบัญชี- ภาษี 

              # บัญชีเพื่อการบริหารจัดการ

              # การสร้างระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์

              # จิตวิทยานักบัญชีการเงินกับการจัดการงานเพื่อความสำเร็จองค์กร

              # ข้อควรรู้เรื่องภาษีสำหรับองค์กร

              # ภาระภาษีกับการให้สวัสดิการพนักงาน

              # ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

                          ฯลฯ

           ด้านความปลอดภัย- กฎหมาย

              # 5 ส กับระบบการทำงานในองค์กร

              # ISO 9000

              # มาตรฐาน ISO 14000

              # มอก.18000

              # 7 QC Tools

              # ทำความเข้าใจกฏหมายแรงงานในปัจจุบันอย่างถูกต้อง

                     ฯลฯ

           ด้านกิจกรรมทีม 

             # Training For The Training

             # การสร้างและพัมนาทีมงาน Walk rally

             # จิตวิทยาการสร้างและพัฒนาทีมงาน

             # Team Building

                    ฯลฯ

          

           และอีกหลาย ๆ หลักสูตรตามองค์กรของท่านต้องการ เพื่อโทรสอบถามมาที่ 02 888 3818 , 02 888 3595

 

 

 

 

           

 

   ความเห็น   
ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.


   แสดงความคิดเห็น   

กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.CONTACT :  Borommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana ,Bangkok 10170 .

Tel. (Direct Line) :  0-2888-3595

Fax: 0-2888-3595

Cell  phone : 064-265-4935 , 094-494 6352  


1135780 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack