สมัครสมาชิก เข้าระบบ   
 Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   google   
Google


หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)


หลักสูตรเพื่อการพัฒนาและการแก้ปัญหางานและบุคลากรของบริษัท    (กรุงเทพและปริมณฑล)


ความจำเป็นในการฝึกอบรม Training needs

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

Train the Trainer

จิตวิทยาหัวหน้างานและการสร้างสรรค์ทีมและงาน

จิตวิทยาและการสร้างสรรค์งานสำหรับผู้จัดการ

ผู้บริหารยุคใหม่ Thailand 4.0

กิจกรรมการสร้างทีม Team Building (กรุงเทพและต่างจังหวัด)

การบริหารการจัดซื้อ

สแกนเส้นทางการส่งมอบเพื่อประสิทธิภาพการจัดการและการลดต้นทุน

การจัดการ supply chain

การตลาดยุคดิจิทัล

CSR เพื่อการเติบโตและกลยุทธ์องค์กรอย่างยั่งยืน

พัฒนางานทุกระดับด้วยเครื่องมือ R2R สำหรับองค์กร

สร้างทีมงานวิจัยการตลาด สำหรับองค์กร

Sale management

จิตวิทยาและกลยุทธ์การขายเพื่อลูกค้าตลอดชีวิต

Service mind หัวใจบริการ

Building term for service mind การสร้างทีมงานบริการองค์กร

กลยุทธ์งานบริการสู่พฤติกรรมลูกค้ายุค Thailand 4.0

Microsoft Office สำหรับคนทำงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร

การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

หลักสูตรอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร

         

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

   ความเห็น   
ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.


   แสดงความคิดเห็น   
ชื่อ:
รหัสตรวจสอบ:
ใส่รหัสตรวจสอบ:*

CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

Bangkok 10170 .

Cell  phone :  064-265-4935 , 095-326-2326 , 082-593-4556

Fax: 0-2888-3595

Email : nstc.training@gmail.com , bbowonkulpa@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com


1214270 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack