Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   google   
Google


ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งกลับมาทาง 

อีเมล์ ที่ nstc@nextsteptrainingcenter.com 

หรือส่งกลับมาทาง โทรสาร ที่เบอร์  02 888 3595 


 

 

                            

 แบบสมัครสมาชิก

             

                                  

                 

วันที่ ....... / ............ / .............. 

บริษัท  ............................................................................. 

    ชื่อผู้ติดต่อ .........................................................................   

    ตำแหน่ง ..........................................................................

    ฝ่าย / แผนก ..................................................................... 

    ประเภทธุรกิจ .................................................................... 

    จำนวนบุคลากร .......................... ท่าน

ที่อยู่ ............................................................................. 

................................................................................... 

เบอร์โทรชิก ...........................  มือถือ .............................. 

    โทรสาร ...................................... 

E – Mail :  ....................................................................

ท่านทราบข่าวสารนี้จากทาง  โบชัว / อินเตอร์เน็ต  / อื่น  ระบุ .....................   

 

ขอรับบริการ (จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ) 

หลักสูตรที่สนใจ 

    ............................................................................... 

................................................................................

วัตถุประสงค์ในการจัด

     ................................................................................ 

.................................................................................

 

เป้าหมายที่ต้องการ

 

    ................................................................................

 

................................................................................. 

 

 

จำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ) .............................  ท่าน 

  

ตำแหน่งผู้เข้ารับระดับ .....................................................    

 

เมื่อจัดทำหลักสูตรเรียบร้อยต้องการให้ทำจดหมายเรียน  

ชื่อ ..........................................................................   

ตำแหน่ง .................................................................... 

ท่านต้องการให้เราติดต่อกลับภายใน .............. วัน 

 

 

                                                       ผู้รับบริการ 

 

                                     (.......................................)

       

                                  Next Step Training Center  ขอบคุณสำหรับการไว้วางใจ 

                                 ( การสมัครสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  )

 

 

 


CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

Bangkok 10170 .

        Phone :  02-888-3595

Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

Fax: 0-2888-3595

Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


1482107 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack