Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ท่านสนใจอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรใดมากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเชียน
ภาษาต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก
คอมพิวเตอร์กับการทำงาน
ทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง
อื่น ๆ แล้วแต่ช่วงเวลา

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   ปฏิทินกิจกรรม   
มิถุนายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   google   
Google


  ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งกลับมาทาง อีเมล์ ที่ nstc@ nextsteptrainingcenter.com หรือส่งกลับมาทางโทรสาร ที่เบอร์ 02 888 3595 (ผู้เป็นสมาชิกจะได้รับบทความดีๆ จากเราทุกเดือน )


 

                            แบบสมัครสมาชิก

           

                                                  วันที่ ....... / ............ / ..............

 บริษัท  ............................................................................. 

 ชื่อผู้ติดต่อ ......................................................................... 

ตำแหน่ง ..........................................................................

 ฝ่าย / แผนก .....................................................................

ประเภทธุรกิจ .................................................................... 

 จำนวนบุคลากร .......................... ท่าน

ที่อยู่ .............................................................................

...................................................................................

เบอร์โทรชิก ...........................  มือถือ .............................. 

 โทรสาร ......................................

E – Mail :  ....................................................................

ท่านทราบข่าวจาก  โบชัว / อินเตอร์เน็ต  / อื่น  ระบุ .................. 

 

ขอรับบริการ (จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม )

หลักสูตรที่สนใจ 

 ............................................................................... 

................................................................................

วัตถุประสงค์ในการจัด

  ................................................................................

.................................................................................

 

เป้าหมายที่ต้องการ

 

 ................................................................................

 

................................................................................. 

 

จำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ) .......................  ท่าน 

  

ตำแหน่งผู้เข้ารับระดับ .....................................................    

เมื่อจัดทำหลักสูตรเรียบร้อยต้องการให้ทำจดหมายเรียน 

ชื่อ ..........................................................................   

ตำแหน่ง ....................................................................

ท่านต้องการให้เราติดต่อกลับภายใน .............. วัน

 

                                                       ผู้รับบริการ 

                                     (.......................................)

       

                                  Next Step Training Center  ขอบคุณสำหรับการไว้วางใจ

                                 ( การสมัครสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  )


CONTACT :  Borommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana ,Bangkok 10170 .

Tel. (Direct Line) :  0-2888-3595

Fax: 0-2888-3595

Cell  phone : 064-265-4935 , 094-494 6352  


1135768 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack