Next Step Training Center

 

   แบบสำรวจ   
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   google   
Google


 

การจัดอบรมภายใน (In-House Training ) 

 

ดำเนินการอย่างละเอียดเพื่อองค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เช่น  

· การบรรยาย (Lecture) เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในองค์กรณ์· การฝึกปฏิบัติ (Practical Exercise) ช่วยให้สมาชิกในองค์กรณ์ได้คิด-ได้นำสิ่งที่เรียนรู้  มาทดสอบแบบเสมือนจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    


· การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อให้สมาชิกในองค์กรณ์ได้คิด-วิเคราะห์-แก้ปัญหา      อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อย่างแน้นแฟ้น

      

· กรณีศึกษา (Case Study) ช่วยให้สมาชิกในองค์กรณ์ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ


     


· กิจกรรมเกมเพื่อความผ่อนคลาย (Game) เพื่อคลายความเครียดแล้วยังทำให้พร้อมสำหรับการฟังบรรยายในช่วงถัดไป

   

        

     

 

                       

 

 

   ความเห็น   
ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.


   แสดงความคิดเห็น   
ชื่อ:
รหัสตรวจสอบ:
ใส่รหัสตรวจสอบ:*CONTACT :   Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

Bangkok 10170 .

        Phone :  02-888-3595

Cell  phone :  064-265-4935 , 095-326-2326 , 082-593-4556

Fax: 0-2888-3595

Email : nstc.training@gmail.com , nstc.nextsteptrainingcenter@gmail.com , bbowonkulpa@gmail.com  


1276824 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack