Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   google   
Google


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านบริหารและการตลาด และด้าน จิตวิทยา

           ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก         

  รรมการบริหาร Next Step Training Center ที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการในคณะกรรมการวุฒิสภา/ผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประสบการณ์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูองค์การครุสภา ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กทพ. และ ยุทธศาสตร์ Career path and Succession plan การประปานครหลวง วิทยากรบรรยายภาครัฐและเอกชน 

         # ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา   

      กรรมการบริหาร Next Step Training Center ประสบการณ์ผู้จัดการสาขาสยามเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เอฟวีงอินดัสทรี เขียนบทสารคดีเทอดพระเกียรติ นักวิจัย วิทยากรบรรยายด้าน Training need การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การตลาด R2R ให้กับภาครัฐและเอกชน 

        #ดร.นพ.วิทยา  นาควัชระ

    กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ , ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาตนเองและนักบริหาร,นักเขียนประจำนิตยสารดิฉัน ,วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ร.ร นายร้อยตำรวจสามพราม เป็นต้น 

     # รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

    วิทยากรนักพูดนักบริหาร , ประธาน หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น , ผู้อำนวยการอำนวยโครงการหลักสูตรการจัดการดุษฏีบัณฑิต , พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์หลายราย , เป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน เป็นต้น

     # ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

    วิทยากรประจำรายการคมชัดลึก , วิทยุ BBC , วิทยุจุฬา , อาจารย์และหัวหน้าภาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การบินไทย , ซีพี, DTAC , มติชน , สำนักงานงบประมาณแห่งชาติ เป็นต้น

    # ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม  

    นักจิตเวชโรงพบายเวชวิสวอสล์ เมืองเวลส์เลย์ สหรัฐอเมริกา , อาจาย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท TCC Capial Land Limited , รายการโทรทัศน์ช่อง 5 เป็นต้น

     # ดร.ธีระยุทธ์ วระพินิจ

     ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ , วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย , สภาอุตสาหกรรม , บริษัท ไทยน้ำทิพย์ , สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ , สถาบันพระบรมราชชนก   เป็นต้น

      # ผศ.ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล

     ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินงานงานวิจัย ,อาจารย์ประจำด้านจิตวิทยา , วิทยากรให้กับภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทซีพออลล์ จำกัด , บริษัท ซัมมิทโอโตบอดี้ อินดัสตรีจำกัด บริษัทการบินไทย ,การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น    

      # ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์

       ที่ปรึกษาคณะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลีย , กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสปาย จำกัด , นักเขียนบทความชี้แนะการตลาดให้กับศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจไทย , วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบัน SMEs  เป็นต้น

   # ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ

       ผู้อำนวยการบริหารสถาบันไทยวิจัยและศึกษาเพื่อการพัฒนา,คณะกรรมการบริหารสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมถ์,ที่ปรึกากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐอเมริกา ,วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงมหาดไทยเป็นต้น

      อาจารย์เสน่ห์  ศรีสุวรรณ

      วิทยากรรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น สภาโจ๊ก , คารมคมคิด,เส้นทางนักขาย , นักเขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น พูดดีมีกำไร , ทีเด็ดเกร็ดการพูด , ทำงานให้กับบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,ที่ปรึกษาการตลาดประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น

    # ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย

      ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็กน่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด , ผู้อำนวยการสถาบัน-ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ , ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ฟูจิ  จำกัด เป็นต้น

    # ดร. เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม

      ผู้บริหารการตลาด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ จำกัด , ผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด , ผู้จัดการภาคพื้นอินโดจีน (เอเชีย-แปซิฟิค) , ที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมจัดการธูรกิจแห่งประเทศไทย , วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท คามุส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้น 

     # ผศ. ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ

       ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายขาย บริษัท ไทยาวาสโก จำกัด , อาจารย์ประจำวิชาการบริหารการตลาดชั้นสูง โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท GRI  เป็นต้น

    # อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

      ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง , โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,วิทยากรบรรยายทั้งภายรัฐและเอน เช่น บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บจม. ล็อกเล่ย์ ฯลฯ

ด้านกิจกรรมทีม (TEAM BUILDING , WALK RALLY)

     #  ดร.ขีณาระวี  วัฒนสมพงษ์

         หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถาบันการบริหารและจิตวิทยา , อาจารย์ประจำสถาบัน , ที่ปรึกษาบริษัทเสนาวิลล่ากรุ๊ป , วิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลสมเด็จ , บริษัท ดีคอม จำกัด เป็นต้น

     #  ดร. ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

          ผู้จัดการทั่วไป สถาบันพัฒนาคุณภาพและการบริหาร , หัวหน้าตึกโรงพยาบาลทหารเรือ , วิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การบินไทย , รถไฟฟ้า , ปูนซิเมนต์ไทย ,การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น

     #  อาจารย์อนุรัฐ  เยาวมาลี

         ผู้จัดฝ่ายที่บริษัท มิเลีไลฟ์อินชัวรันส์ มหาชน จำกัด , วิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต , กลุ่มเซ็ลทรัลพัฒนา Central Restaurant Group , บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด เป็นต้น

      #อาจารย์สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์

         กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลเทอเนทีฟ โปรเกรส จำกัด , วิทยากรอาวุโส บริษัท ดิอิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด , วิทยาบรรยายและจัดกิจกรรมทั้งภายรัฐและเอกชน เช่น บริษัท แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด , บริษัท Jansen ( ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด , องค์การเภสัชกรรม  เป็นต้น

      # อาจารย์สมสทธิ์  มีแสงนิล

        ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร , ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการบริษัท เอเพ็กซ์ ประกันสุขภาพ จำกัด , ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม เครื่องโรงแรมอมารี โรงแรมโซฟิเทล เป็นต้น

ด้านบัญชี การเงิน ภาษี

     #  อาจารย์สุพัตรา  บัวแสงจันทร์

         ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงินบริษัท เทอร์มินัส , วิทยากรหลักสูตรนักวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ สำนักวินิจฉัย สถาบันการเงิน และที่ปรึกษา , วิทยากรหลักสูตรการวินิจฉัยเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อ ระดับผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม , อาจารย์พิเศษภาครัฐ ,วิทยากรภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

     อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์

         ที่ปรึกษาโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ที่ปรึกษาสำนักงานพริณีการบัญชี , ทีมงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน , อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคเอกชน , วิทยากรบรรยายรัฐและเอกชน เป็นต้น

ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    อาจารย์เฉลิมพล ดอนมาน

         ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) , ผู้จัดการแผนก Bussiness&Analysis บริษัท ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ จำกัด , ผู้จัดการแผนก Branch service Center บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) , Account Executive บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

    #  อาจารย์สราวุธ ทรงประทุม

        วิทยากรบรรยายให้บริษัท เอ็กซ์แพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล , บริษัท เซอร์วิท วัน จำกัด , บริษัท แซนติฟิค เพสท์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท แพน อิเล็กทรอนิตส์ จำกัด , สถาบันราชประชาสมาสัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

    และด้านอื่นๆ หากท่านต้องการติดต่อมาทางเราโดยตรงได้ 

 


CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

Bangkok 10170 .

        Phone :  02-888-3595

Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

Fax: 0-2888-3595

Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


1482130 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack